Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3149

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
10% 10%
 
Nie
90% 90%
 

Vyhlásenie výboru SSVPL zo dňa 17.2.2018 k súčasným problémom VLD
 ►Petícia pokračuje! Tu si môžete stiahnuť všetky potrebné dokumenty!


Valné zhromaždenie ZAP v Martine 26.1.2018 prijalo uznesenie, ktorým žiada MZSR zastaviť a prehodnotiť neefektívnu elektronizáciu v terajšej podobe, súčasne ohrozujúcu aj diskrétnosť informácií o zdravotnom stave pacientov.1. Michael Kidd:
Prínos všeobecného praktického lekárstva pre zlepšovanie zdravotných systémov.
2.
Jan De Maeseneer a panel expertov EK: Definícia primárnej starostlivosti(PZS) s osobitným dôrazom na systémy financovania a systémy odosielania. Integrovaná starostlivosť v PZS. Súčasný vývoj ľudských zdrojov PZS. 
3. Barbara Starfield: Je veľa dôkazov, že dobrý vzťah medzi slobodne zvoleným všeobecným lekárom a pacientom počas mnohých rokov je spojený s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím a vyššou kvalitou života pri oveľa nižších nákladoch.
4.
Margaret Chan: S rastúcim výskytom chronických ochorení sa kyvadlo opäť prevažuje a smeruje k integrovanej, komplexnej,na človeka orientovanej primárnej starostlivosti. Zdravotníctvo, ktorého chrbtovou kosťou je primárna starostlivosť a základňou sú praktickí lekári, zabezpečuje najlepšie výsledky v oblasti zdravia, pri najnižších nákladoch a s najvyššou mierou spokojnosti pacientov.
5.
Igor Svab na XXXV. Výročnej konferencii vyzval všeobecných lekárov aby milovali svojich pacientov. Vyjadril presvedčenie, že „pacient nie je klient všeobecného lekára, ale je jeho partner“. „Všeobecný lekár používa najsofistikovanejší pracovný nástroj zo všetkých - ľudskú bytosť!“
6.
Amanda Howe: Integrovaná zdravotná starostlivosť musí:
A. Zabezpečovať na komunite založené služby, ktoré sú realizované klinikom, ktorý v danej komunite pôsobí, z pohľadu orientácie na osobu (pacienta) t.j. všeobecným lekárom.
B. Podporovať bezpečnosť pacienta tým, že sa zabezpečí aby všeobecní lekári mohli ďalej konať ako samostatní obhajcovia svojich pacientov – s dôrazom na potreby pacienta a nie na potreby inštitúcií.
7.
Iona Heath: Dobrý všeobecný lekár ovláda „Umenie nerobiť nič" zbytočné.


Inštitúcie podporujúce primárnu starostlivosť

Organizácia spojených národovSvetová zdravotnícka organizáciaEurópska komisiaSlovenská komora sestier a pôrodných asistentiek(SKSaPA)Slovenská lekárska komora
Ministerstvo zddravotníctva SRZdruženie miest a obcí SlovenskaSlovenská komora fyzioterapeutov
Klinika urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva LFUK Bratislavačeskí mladí praktici na facebookuSlovenská asociácia študentov medicínyslovenskí mladí praktici na facebookuSLovenská lekárnická komoraSlovenská komora psychológov
Medzinárodné kontakty

Web stránka svetovej WonkyWeb stránka európskej WonkyMedzinárodná skupina primárnej starostlivosti v respirológiiEurópske fórum primárnej starostlivosti
Kongresy frankofónnych lekárov
Česká společnost všeobecného lékařství ČLS JEPBritská kráľovská spoločnosť GP Portugalská asociácia všeobecných a rodinných lekárov


Rôzne užitočné linky

Štátny ústav pre kontrolu liečiv Vyhľadajte si potrebné zákony!! Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vestník MZSR Národné centrum zdravotníckych informácií Úrad verejného zdravotníctva
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Epidemlologický informačný systém Národný onkologický register Všeobecná zdravotná poisťovňa Zdravotná poisťovňa Dôvera Union zdravotná poisťovňa
Časopis českých všeobecných lekárov Via Practica SR Zo života všeobecného praktika v SR Primárny kontakt web stránka Mediweb- informačný portál ZDRAVOTNÍCKYCH a HOSPODÁRSKYCH novín Portál o zdraví
Index Medicus Výskum vo všeobecnom lekárstve Meditrend - vzdelávací portál Farmi Profi, konferencie SSVPL SLS... Elektronické vzdelávanie, zaregistrujte sa!! Malá lekárska knižnica HERBA Vydavateľstvo medicínskej literatúry Racliffe
Health policy institute(Pažitný, Szalay...) Holandský inštitút Nivel spolupracujúci s WHO Zoznam zdravotníckych zariadení Návšteva lekára - vyhľadávací portál www.lekari.sk www.lekarne.sk
Médiá - denníky, TV... Monitoring tlače SLK Diskusia SLK Diskusia ASL SR Blogy lekárov
Dni srdca Diabetes v ambulancii všeobecného praktika Dni žíl Zdravé trávenie, enterálna výživa Interakcie liekov
Google Pekné počasie Komunikácia s pacientom cudzincom...

Sponzori a partneri našich projektov

Sponzori a partneri našich projektov

pošli na vybrali.sme.sk